Pisgat Elite
פסגת עילית
about us

הפרויקט: יזמות, שיווק, ובניה.

תיאור: 90 יח"ד המתפרסים על שני מגרשים במיקום מעולה "מרגישים עילית – נוגעים בפסגה"

מתחם הפסגה – רחוב קפלן, עפולה עילית.

מתחם עילית – רחוב פנקס, עפולה עילית.

בפרויקט דירות גן ודירות מרווחות החל מ- 95 מ"ר + 8 מ"ר מרפסת.