community
תרומה לקהילה
תרומה לקהילה

בניצג נדל״ן דואגים לקהילה. החזון שלנו מדבר על עולם בו קהילה הרוכשת דירות בפרויקט מגיעה עם סט צרכים שאינם באים לידי ביטוי בעסקאות נדל״ן סטנדרטיות. לכל קהילה הצורך המיוחד שלה, הבקשות המיוחדות והדרישות השונות. ניצג נדל״ן תרמה רבות עבור הקהילות השונות מתוך גישה של אכפתיות וראיית טובת הכלל והכל למען הקהילה.