project execution
ניצג בנייה ופיתוח
ניצג בנייה ופיתוח

מי שנחשף פעם אחת לפרויקט של ניצג, יודע בדיוק על מה מדובר. כל  פרויקט שלנו מתחיל בבחירת  מיקום מנצח. בדאגה לנוף מכל דירה, בקירבה לעורקי תחבורה ומסחר, במפרט עשיר ובבנייה מוקפדת ואיכותית ללא שום חיסכון בבחירת החומרים. בגודל הדירות ובחשיבה על כל הפרטים הקטנים שהופכים מגורים לחוויה.